İnsan Kaynakları Kavramlarından Örgütsel Öğrenme Nedir?

İnsan kaynakları kavramlarından örgütsel öğrenme;

Hataların yakalanması ve düzenlenmesi olarak tanımlanan örgütsel öğrenme 1970’li yılların ortasında ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllarda, şirketlerin öğrenme aktivitelerinin kendileri için çalışan bireyler sayesinde gerçekleştiği kabul ediliyordu. 1990’larda ise örgütsel öğrenmeye bağlı dört yapı tanımlanmıştır. Bunlar bilgi edinimi, enformasyon dağıtımı, enformasyon yorumu ve örgütsel bellektir. Bu dört yapıyı tanımlayan Huber, “Bir varlık, edindiği bilgileri süzgeçten geçirdikten sonra, potansiyel davranış şemasında değişiklik yaşıyorsa, öğrenme aktivitesini gerçekleştirmiş sayılır” demiştir. Yine 1990’lı yıllarda Weick de öğrenme eylemini özelliklerinin aynı uyarıcıya verilen farklı tepkiler olduğunu savunmuştur ama Weick’a göre bu şirketlerde az rastlanan bir durumdur. Weick, “Belki de şirketler öğrenme eylemi için yaratılmadı. Şirketler, geleneksel öğrenme metodlarına taban tabana zıt bir şekilde, farklı uyarıcılara aynı rutin tepkiyi vermek için tasarlanmış bir sebep sonuç ilişkileri ağıdır” demektedir. Weick’e göre kişisel öğrenme, kişinin aynı uyarıcıya farklı tepki vermesiyle, örgütsel öğrenmeyse bir grup insanın değişik uyarıcılara aynı tepkiyi vermesi sayesinde oluşur. – İnsan Kaynakları Kavramlarından Örgütsel Öğrenme Nedir?

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s