İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma , planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Bahsedilen faaliyetler öyle bir yapılmalı ki, hem işletme amaçları gerçekleştirilebilsin, hem de çalışanların ihtiyaçları karşılanabilsin. Bunlarla beraber işletmenin topluma karşı sorumlulukları yerine getirilebilsin.

Yukarıdaki tanıma göre iki tip çalışma söz konusudur. Bunlardan birincisi eskiden personel yönetimi olarak bilinen işe alma, sınav yapma, sınıflandırma, atama, sicil düzenleme, yükseltme gibi konularla ilgili bilgi, beceri, yöntem ve uygulamaları kapsayan tekniklerdir. İkincisi ise insan kaynağına ilişkin politikalar, planlar, işçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri içerir. İnsan kaynakları yönetimi bir taraftan personelin bulunmasını, seçilerek işe yerleştirilmesini içerirken, diğer taraftan da personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, ve haklarının verilmesi gibi güdüleme ve etkileme faaliyetlerini de içermektedir.

İşletmelerin bu faaliyetlerin hepsini gerçekleştirebilmesi için ulusal bir insan gücü planlaması ve programlaması yapması gerekmektedir. Yöneticilerin de kendi başlarına çalışanları değerlendirebilmeleri oldukça zordur. Bu yüzden insan kaynakları yönetimi adı altında uzmanlaşmış bir bölümün faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur. – İnsan Kaynakları Nedir?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s