İnsan Kaynakları Uzmanının Görevi ve Kariyer Geliştirme Fırsatları

İnsan Kaynakları uzmanları grup kalitesi, hizmet, üretkenlik vb. konularla ilgilenir… İnsan kaynakları uzmanları örgütsel gelişim sürecine doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Ve örgütsel gelişim uzmanların süreç danışmanı, değişim aracı,  müdahaleci gibi birçok sıfatı vardır.

İnsan kaynakları uzmanları kariyerlerinde yükselebilmek adına örgüte normal görevlerinin yanında katma değer sağlamalıdır ve bu sayede kendi değerini de arttıracaktır. İnsan kaynakları uzmanlarının kariyerlerinde yükselmeleri tabii ki mümkündür fakat bunun için belli başlı beceriler gerekmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;
1) Genel danışmanlık becerileri
2) Psikolojik destek becerileri
3) Örgütsel davranış ve gelişim bilgisi
4) İnsan ilişkileri becerisi
5) Araştırma ve değerlendirme becerileri
6) Veri toplama becerisi
7) Veri analizi becerisi
8) Sunum becerileri
9) Birbirini tamamlayan uzmanlık alanları

  – İnsan Kaynakları Uzmanının Görevi ve Kariyer Geliştirme Fırsatları

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s