İş Gücü Planlaması

İnsan Kaynakları Yönetiminin temel görevi planlamadır. Planlama; bir işin gerçekleştirilmesi ile alakalı bilginin önceden düşünülmesi, tasarlanması, düzenlenmesi ve uygulanması için hazırda beklemesidir. Yani bir işi gerçekleştirmeden önce baştan sonra her şeyinin düşünülmesi, hesaplanmasıdır.

İşgücü planlamasıysa uygun zamanda, uygun sayıda kişiyi, uygun tecrübe, beceri ve yetenekler doğrultusunda işe almaya yöneliktir. Çalışan personelin doğru becerilere sahip olduğun ve doğru pozisyonda bulunduğundan emin olmak adına planlamaya ihtiyaç duyarız. İnsan Kaynakları planlamasının en önemli boyutu iş gücü planlamasıdır.

İşgücü planlaması ve yönetimi bölümü; Turnover yönetimi, performans yönetimi, EEO yönetimi, sınıflama ve tazminattan sorumludur. Aynı zamanda bölümünün yıllık iş gücü raporunu hazırlamaktan sorumludurlar.

Kısacası iş gücü planlaması; ileride yapılacak bir işi önceden planlamak, düşünmek, eksi ve artılarını belirlemek ve uygulamaya hazır hale getirmektir. – İş Gücü Planlaması

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s