Örgütsel Gelişim Varsayımları ve Faydaları

Örgütsel Gelişim Varsayımlar-  İnsanlar birbirlerine davranışlarına göre tepki verirler (olumlu davranışlar verimi arttırır, olumsuz davranışlar verimi düşürür.)

–  İş bireyin ve kurumun ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

–  Çalışanların çoğu sürekli denetlenmek yerine kendilerine heyecan veren bir görevden daha çok motive olurlar.

–  Organizasyonların yapı taşları gruplardır; dolayısıyla değişim gruptan başlar.

–  İnsanlar desteklendikleri ve kendilerine güven verin ortamlarda çok daha rahat çalışırlar.

–  Çalışanlar da değişim sürecine dahil edildiklerinde değişim daha başarılı olur.

 

Örgütsel Gelişimin Faydaları

 

–     Yeni buluşlar

–     Müşteri tatmini

–      Ürün ve servis kalitesi

–     Maliyet etkinliği

–     Organizasyonda esneklik

–     Çalışanların iş tatmini ve motivasyon

Örgütsel Gelişim Varsayımları ve Faydaları

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s