İnsan Kaynakları Eğitimi Ders Notları – Yönetimde İşe Alma

İnsan Kaynakları Eğitimi Ders Notları – Yönetimde İşe Alma

insan-kaynakları-egitimi (2)İnsan kaynakları eğitimi yönetimde işe alma ders notları aşağıda verilmiştir.İnsan kaynakları eğitimi sitemizi takip ederek bu ders notu hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İşe alma bazı kitaplarda personel tedariki, personelin seçimi, insan gücü planlaması ve hizmete alma tecrübeleri ile anlatılmaktadır. Biz bunlar arasında en yaygın kullanılan “işe alma” ifadesini tercih ediyoruz.İşe alma personelin ne şekilde işe alınacağı, alınırken hangi usullere uyu­lacağı gibi konuları kapsamaktadır, örgütün insan gücü gereksinmesinin nicelik ve nitelik açısından en iyi biçimde karşılanması için gerekli olan yöntemlerden yararlanmak ve yeter olan sayıda ve nitelikli elemanı zamanında sağlamak amacı gü­dülür. Fakat iyi bir insan gücü planlaması sayesinde bu hedef gerçekleştirilebilir.

İnsan kaynakları ders notları ve insan kaynakları eğitimine dair kapsamlı bilgi edinmek  için insan kaynakları eğitimi sitemizi takipte kalınız

insan kaynakları , insan kaynakları eğitimi , insan kaynakları sertifikası , insan kaynakları uzmanlık eğitimi , insan kaynakları uzmanlık sertifikası

http://www.insankaynaklari-egitimi.com/insan-kaynaklari-egitimi-ders-notlari-yonetimde-ise-alma.html

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s